OBE là gì? Nghĩa của từ obe

OBE là gì?

OBE“Out-of-Body Experience” trong tiếng Anh.

OBE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBE“Out-of-Body Experience”.

Out-of-Body Experience: Trải nghiệm ngoài cơ thể.
Còn được biết đến nhiều với cách gọi "trải nghiệm thoát xác", đó là trường hợp một người cảm nhận rằng họ dường như đã ở ngoài cơ thể của bản thân.

Một số kiểu OBE viết tắt khác:

Officer of the Order of the British Empire: Sĩ quan của Lệnh của Đế quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của OBE

OBE có nghĩa “Out-of-Body Experience”, dịch sang tiếng Việt là “Trải nghiệm ngoài cơ thể”.