OBG là gì? Nghĩa của từ obg

OBG là gì?

OBG“Obstetrics and Gynecology” trong tiếng Anh.

OBG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBG“Obstetrics and Gynecology”.

Obstetrics and Gynecology: Sản khoa và Phụ khoa.
Thuật ngữ này được dùng đề cập đến lĩnh vực y tế liên quan đến sản khoa và phụ khoa.

Một số kiểu OBG viết tắt khác:

Ormeau Baths Gallery: Phòng tranh Ormeau Baths.

Odessa Botanical Gardens: Vườn bách thảo Odessa.

Operation Board Games: Trò chơi bảng điều hành.

Oprah's Big Give.

Giải thích ý nghĩa của OBG

OBG có nghĩa “Obstetrics and Gynecology”, dịch sang tiếng Việt là “Sản khoa và Phụ khoa”.