OBL là gì? Nghĩa của từ obl

OBL là gì?

OBL“Object Based Learning” trong tiếng Anh.

OBL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OBL“Object Based Learning”.

Object Based Learning: Học dựa trên đối tượng.

Một số kiểu OBL viết tắt khác:

ONE Bank Limited: Ngân hàng TNHH ONE.

Obol Basketball League: Liên đoàn bóng rổ Obol.

Office of Business Liaison: Văn phòng liên lạc kinh doanh.

Onion Browser License: Giấy phép trình duyệt Onion.

One Block Lookahead: Nhìn trước một khối.

Giải thích ý nghĩa của OBL

OBL có nghĩa “Object Based Learning”, dịch sang tiếng Việt là “Học dựa trên đối tượng”.