OCD là gì? Nghĩa của từ ocd

OCD là gì?

OCD“Obsessive-Compulsive Disorder” trong tiếng Anh.

OCD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OCD“Obsessive-Compulsive Disorder”.

Obsessive-Compulsive Disorder: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Giải thích ý nghĩa của OCD

OCD có nghĩa “Obsessive-Compulsive Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế”.