OEG là gì? Nghĩa của từ oeg

OEG là gì?

OEG“Operation Exposure Guidance” trong tiếng Anh.

OEG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OEG“Operation Exposure Guidance”.

Operation Exposure Guidance: Hướng dẫn Tiếp xúc Hoạt động.

Giải thích ý nghĩa của OEG

OEG có nghĩa “Operation Exposure Guidance”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn Tiếp xúc Hoạt động”.