OEM là gì? Nghĩa của từ oem

OEM là gì?

OEM“Original Equipment Manufacturer” trong tiếng Anh.

OEM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OEM“Original Equipment Manufacturer”.

Original Equipment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc.

Giải thích ý nghĩa của OEM

OEM có nghĩa “Original Equipment Manufacturer”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà sản xuất thiết bị gốc”.