OFX là gì? Nghĩa của từ ofx

OFX là gì?

OFX“Open Financial Exchange” trong tiếng Anh.

OFX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OFX“Open Financial Exchange”.

Open Financial Exchange: Mở sàn giao dịch tài chính.
Tên của một định dạng tập tin.

Một số kiểu OFX viết tắt khác:

Outer Fix: Sửa chữa bên ngoài.

OpenFX.
Tên tiêu chuẩn cho các plugin hiệu ứng hình ảnh.

Giải thích ý nghĩa của OFX

OFX có nghĩa “Open Financial Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Mở sàn giao dịch tài chính”.

Định dạng luồng dữ liệu được sử dụng để trao đổi thông tin tài chính. Nó đã được phát triển từ định dạng tệp Open Financial Connectivity (OFC) của Microsoft và Intuit.