OGC là gì? Nghĩa của từ ogc

OGC là gì?

OGC“Open Geospatial Consortium” trong tiếng Anh.

OGC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OGC“Open Geospatial Consortium”.

Open Geospatial Consortium: Open Geospatial Consortium.

Giải thích ý nghĩa của OGC

OGC có nghĩa “Open Geospatial Consortium”, dịch sang tiếng Việt là “Open Geospatial Consortium”.