OGD là gì? Nghĩa của từ ogd

OGD là gì?

OGD“Other Government Department” trong tiếng Anh.

OGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OGD“Other Government Department”.

Other Government Department: Bộ khác của chính phủ.

Giải thích ý nghĩa của OGD

OGD có nghĩa “Other Government Department”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ khác của chính phủ”.