OHT là gì? Nghĩa của từ oht

OHT là gì?

OHT“Oral Health Therapists” trong tiếng Anh.

OHT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OHT“Oral Health Therapists”.

Oral Health Therapists: Bác sĩ trị liệu sức khỏe răng miệng.

Một số kiểu OHT viết tắt khác:

Ocular hypertension: Tăng huyết áp mắt.

Ocean Harvesting Technologies: Công nghệ thu hoạch đại dương.

One-Handed Tourniquet: Tourniquet một tay.

Giải thích ý nghĩa của OHT

OHT có nghĩa “Oral Health Therapists”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ trị liệu sức khỏe răng miệng”.