OIOC là gì? Nghĩa của từ oioc

OIOC là gì?

OIOC“Oriental & India Office Collections” trong tiếng Anh.

OIOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OIOC“Oriental & India Office Collections”.

Oriental & India Office Collections: Bộ sưu tập Văn phòng Phương Đông & Ấn Độ.
trong Thư viện Anh.

Giải thích ý nghĩa của OIOC

OIOC có nghĩa “Oriental & India Office Collections”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ sưu tập Văn phòng Phương Đông & Ấn Độ”.