OKD là gì? Nghĩa của từ okd

OKD là gì?

OKD“Okadama” trong tiếng Anh.

OKD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OKD“Okadama”.

Okadama: .

Một số kiểu OKD viết tắt khác:

Omeo Kumar Das Institute of Social Change and Development: Viện Phát triển và Thay đổi Xã hội Omeo Kumar Das.

Giải thích ý nghĩa của OKD

OKD có nghĩa “Okadama”, dịch sang tiếng Việt là “”.