OKN là gì? Nghĩa của từ okn

OKN là gì?

OKN“Optokinetic nystagmus” trong tiếng Anh.

OKN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OKN“Optokinetic nystagmus”.

Optokinetic nystagmus: Rung giật nhãn cầu Optokinetic.

Một số kiểu OKN viết tắt khác:

Okinoerabu dialect cluster: Cụm phương ngữ Okinoerabu.
Một cụm tiếng nói địa phương tại Nhật Bản, có mã ISO 639-3 là okn.

Okondja Airport: Sân bay Okondja.
Tên của một sân bay tại Gabon, và có mã là OKN.

Giải thích ý nghĩa của OKN

OKN có nghĩa “Optokinetic nystagmus”, dịch sang tiếng Việt là “Rung giật nhãn cầu Optokinetic”.