OL là gì? Nghĩa của từ ol

OL là gì?

OL“Online” trong tiếng Anh.

OL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OL“Online”.

Online: Trực tuyến.

Một số kiểu OL viết tắt khác:

Ordered List: Danh sách có thứ tự.
Tên một thẻ (tag) HTML dùng trong thiết kế web.

Operating Loss: Tổn thất hoạt động.

Office Lady: Nữ nhân viên văn phòng.

Old: Già.

Olympic Games: Thế vận hội Olympic.

Olympique Lyonnais: Câu lạc bộ bóng đá Lyon (Pháp).

Open Library: Thư viện mở.

Overload: Quá tải.

Offensive Lineman: Đội hình tấn công.

Giải thích ý nghĩa của OL

OL có nghĩa “Online”, dịch sang tiếng Việt là “Trực tuyến”.