OLC là gì? Nghĩa của từ olc

OLC là gì?

OLC“Office of Legal Counsel” trong tiếng Anh.

OLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLC“Office of Legal Counsel”.

Office of Legal Counsel: Văn phòng cố vấn pháp lý.

Một số kiểu OLC viết tắt khác:

Optical Lattice Clock: Đồng hồ mạng quang học.

Open-Loop Controller: Bộ điều khiển vòng hở.

Office of Legal Counsel: Văn phòng Cố vấn Pháp lý.

Open Location Code: Mở mã vị trí.

Ohio Library Council: Hội đồng Thư viện Ohio.

Online Learning Consortium.

Giải thích ý nghĩa của OLC

OLC có nghĩa “Office of Legal Counsel”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng cố vấn pháp lý”.