OLV là gì? Nghĩa của từ olv

OLV là gì?

OLV“On Location Vacations” trong tiếng Anh.

OLV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OLV“On Location Vacations”.

On Location Vacations: Đi nghỉ tại địa điểm.

Một số kiểu OLV viết tắt khác:

Our Lady of Victory: Đức Mẹ Chiến thắng.

Opera Las Vegas.

Organic Lake Virophage: Virophage hồ hữu cơ.

Original Leisure Village: Làng giải trí ban đầu.

Office of Living Victoria: Văn phòng sống Victoria.

Occupational Light Vehicles: Phương tiện nghề nghiệp hạng nhẹ.

Giải thích ý nghĩa của OLV

OLV có nghĩa “On Location Vacations”, dịch sang tiếng Việt là “Đi nghỉ tại địa điểm”.