OMD là gì? Nghĩa của từ omd

OMD là gì?

OMD“Orchestral Manoeuvres in the Dark” trong tiếng Anh.

OMD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMD“Orchestral Manoeuvres in the Dark”.

Orchestral Manoeuvres in the Dark: Orchestral Maneuvers in the Dark.
nhóm nhạc pop những năm 1980.

Giải thích ý nghĩa của OMD

OMD có nghĩa “Orchestral Manoeuvres in the Dark”, dịch sang tiếng Việt là “Orchestral Maneuvers in the Dark”.