OMS là gì? Nghĩa của từ oms

OMS là gì?

OMS“Order Management System” trong tiếng Anh.

OMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OMS“Order Management System”.

Order Management System: Hệ thống quản lý đơn hàng.

Một số kiểu OMS viết tắt khác:

Order of Mapungubwe in Silver: Thứ tự của Mapungubwe bằng bạc.

Orbital Maneuvering System: Hệ thống điều khiển quỹ đạo.

Outage Management System: Hệ thống quản lý mất điện.

Opsoclonus Myoclonus Syndrome: Hội chứng rung giật cơ opsoclonus.

Oracle Management Server: Máy chủ quản lý Oracle.

Open Metering System: Hệ thống đo sáng mở.

Giải thích ý nghĩa của OMS

OMS có nghĩa “Order Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý đơn hàng”.