ONG là gì? Nghĩa của từ ong

ONG là gì?

ONG“Orthodontic National Group” trong tiếng Anh.

ONG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONG“Orthodontic National Group”.

Orthodontic National Group: Nhóm quốc gia chỉnh nha.

Giải thích ý nghĩa của ONG

ONG có nghĩa “Orthodontic National Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm quốc gia chỉnh nha”.