ONNA là gì? Nghĩa của từ onna

ONNA là gì?

ONNA“Oniong, Nnung Ndem, and Awa” trong tiếng Anh.

ONNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONNA“Oniong, Nnung Ndem, and Awa”.

Oniong, Nnung Ndem, and Awa: Oniong, Nnung Ndem và Awa.
Khu vực chính quyền địa phương ở Nigeria.

Giải thích ý nghĩa của ONNA

ONNA có nghĩa “Oniong, Nnung Ndem, and Awa”, dịch sang tiếng Việt là “Oniong, Nnung Ndem và Awa”.