ONU là gì? Nghĩa của từ onu

ONU là gì?

ONU“Optical Network Unit” trong tiếng Anh.

ONU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ONU“Optical Network Unit”.

Optical Network Unit: Đơn vị mạng quang.

Một số kiểu ONU viết tắt khác:

Olivet Nazarene University: Đại học Olivet Nazarene.

Ohio Northern University: Đại học Bắc Ohio.

Giải thích ý nghĩa của ONU

ONU có nghĩa “Optical Network Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị mạng quang”.