OOCL là gì? Nghĩa của từ oocl

OOCL là gì?

OOCL“Orient Overseas Container Line” trong tiếng Anh.

OOCL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OOCL“Orient Overseas Container Line”.

Orient Overseas Container Line: Dòng container nước ngoài Phương Đông.

Giải thích ý nghĩa của OOCL

OOCL có nghĩa “Orient Overseas Container Line”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng container nước ngoài Phương Đông”.