OPCW là gì? Nghĩa của từ opcw

OPCW là gì?

OPCW“Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons” trong tiếng Anh.

OPCW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPCW“Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons”.

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: Tổ chức cấm vũ khí hóa học.

Giải thích ý nghĩa của OPCW

OPCW có nghĩa “Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức cấm vũ khí hóa học”.