OPD là gì? Nghĩa của từ opd

OPD là gì?

OPD“Organic Personality Disorder” trong tiếng Anh.

OPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPD“Organic Personality Disorder”.

Organic Personality Disorder: Rối loạn nhân cách hữu cơ.

Một số kiểu OPD viết tắt khác:

Optical Path Difference: Sự khác biệt về đường quang học.

Overseas Pakistani Division: Bộ phận người Pakistan ở nước ngoài.

Outpatient department: Khoa ngoại trú.

o-Phenylenediamine.

Orlando Police Department: Sở cảnh sát Orlando.

Office Products Division: Bộ phận Sản phẩm Văn phòng.

Oakland Police Department: Sở cảnh sát Oakland.

Omaha Police Department: Sở cảnh sát Omaha.

Orleans Public Defenders: Các hậu vệ công của Orleans.

Operations Division: Bộ phận điều hành.

Office of Public Diplomacy: Văn phòng Ngoại giao Công chúng.

Out Patients Department: Khoa ngoài bệnh nhân.

Overfill Prevention Device: Thiết bị ngăn chặn quá mức.

Orange Police Department: Sở cảnh sát Orange.

Ontario Police Department: Sở cảnh sát Ontario.

Optional Prisoner's Dilemma: Tình huống khó xử của tù nhân tùy chọn.

Optimized Profile Descent: Tiểu sử được Tối ưu hóa Đi xuống.

Office of the Public Defender: Văn phòng Bảo vệ Công cộng.

Office of Professional Development: Văn phòng Phát triển Chuyên nghiệp.

Operational Patrol Dress: Trang phục tuần tra hoạt động.

One Planet Development: Phát triển một hành tinh.

Out Patient Block: Khối bệnh nhân ngoài.

Officer Professional Development: Cán bộ phát triển nghiệp vụ.

Office of Planning and Development: Phòng Kế hoạch và Phát triển.

Giải thích ý nghĩa của OPD

OPD có nghĩa “Organic Personality Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn nhân cách hữu cơ”.