OPINTEL là gì? Nghĩa của từ opintel

OPINTEL là gì?

OPINTEL“Operational Intelligence” trong tiếng Anh.

OPINTEL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPINTEL“Operational Intelligence”.

Operational Intelligence: Hoạt động tình báo.

Giải thích ý nghĩa của OPINTEL

OPINTEL có nghĩa “Operational Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động tình báo”.