OPT là gì? Nghĩa của từ opt

OPT là gì?

OPT“Optional Practical Training” trong tiếng Anh.

OPT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPT“Optional Practical Training”.

Optional Practical Training: Đào tạo thực hành tùy chọn.
Nó đại loại giống như một loại giấy phép được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ cấp, mà theo đó cho phép sinh viên làm việc tại đây.

Một số kiểu OPT viết tắt khác:

Optical Projection Tomography: Chụp cắt lớp chiếu quang học.

Oral Pressure Therapy: Liệu pháp áp lực miệng.

Outdoor Payment Terminal: Thiết bị đầu cuối thanh toán ngoài trời.

Operation Prime Time: Giờ chính hoạt động.

Option key: Phím tự chọn.

Optimized Production Technology: Công nghệ sản xuất tối ưu hóa.

Overseas Passenger Terminal: Nhà ga hành khách nước ngoài.

Giải thích ý nghĩa của OPT

OPT có nghĩa “Optional Practical Training”, dịch sang tiếng Việt là “Đào tạo thực hành tùy chọn”.