OPV là gì? Nghĩa của từ opv

OPV là gì?

OPV“Offshore Patrol Vessel” trong tiếng Anh.

OPV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OPV“Offshore Patrol Vessel”.

Offshore Patrol Vessel: Tàu tuần tra ngoài khơi.

Giải thích ý nghĩa của OPV

OPV có nghĩa “Offshore Patrol Vessel”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu tuần tra ngoài khơi”.