ORCID là gì? Nghĩa của từ orcid

ORCID là gì?

ORCID“Open Researcher and Contributor ID” trong tiếng Anh.

ORCID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ORCID“Open Researcher and Contributor ID”.

Open Researcher and Contributor ID: Nhà nghiên cứu mở và ID cộng tác viên.

Giải thích ý nghĩa của ORCID

ORCID có nghĩa “Open Researcher and Contributor ID”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà nghiên cứu mở và ID cộng tác viên”.