OS là gì? Nghĩa của từ os

OS là gì?

OS“Operating System” trong tiếng Anh.

OS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OS“Operating System”.

Operating System: Hệ điều hành.

Một số kiểu OS viết tắt khác:

Ossetic language: Ngôn ngữ ossetic.
mã ISO 639-1: os.

Osmium: Osmium.
Os.

Giải thích ý nghĩa của OS

OS có nghĩa “Operating System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ điều hành”.