OSB là gì? Nghĩa của từ osb

OSB là gì?

OSB“Oriented Strand Board” trong tiếng Anh.

OSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSB“Oriented Strand Board”.

Oriented Strand Board: Bảng định hướng Strand.

Một số kiểu OSB viết tắt khác:

Order of St. Benedict.

Orthodox Study Bible: Kinh thánh học chính thống.

Ordo Sancti Benedicti.

Oracle Service Bus: Xe buýt dịch vụ Oracle.

Operations Support Branch: Chi nhánh hỗ trợ hoạt động.

Ocean Studies Board: Ban nghiên cứu đại dương.

Operation Sovereign Borders: Chiến dịch Biên giới Chủ quyền.

Oregon State Bar: Thanh bang Oregon.

Order of Saint Benedict: Lệnh của thánh Benedict.

Operations South Bureau: Cục phía Nam hoạt động.

Ophthalmological Society of Bangladesh: Hiệp hội nhãn khoa Bangladesh.

Operation & Servicing Building: Tòa nhà Vận hành & Dịch vụ.

Ortenau S-Bahn.

Ordnance Supply Base: Cơ sở cung cấp vũ khí.

Odette School of Business: Trường kinh doanh Odette.

Orbital Space Barracks: Doanh trại không gian quỹ đạo.

Oregon School for the Blind: Trường dành cho người mù Oregon.

Office of State Buildings: Văn phòng Tòa nhà Nhà nước.

Otentik Street Brothers: Anh em đường phố Otentik.

Old State Building: Tòa nhà trạng thái cũ.

Giải thích ý nghĩa của OSB

OSB có nghĩa “Oriented Strand Board”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng định hướng Strand”.