OSDN là gì? Nghĩa của từ osdn

OSDN là gì?

OSDN“ovine Sexually Dimorphic Nucleus” trong tiếng Anh.

OSDN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSDN“ovine Sexually Dimorphic Nucleus”.

ovine Sexually Dimorphic Nucleus: Nhân lưỡng hình giới tính của noãn.
oSDN.

Giải thích ý nghĩa của OSDN

OSDN có nghĩa “ovine Sexually Dimorphic Nucleus”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân lưỡng hình giới tính của noãn”.