OSHA là gì? Nghĩa của từ osha

OSHA là gì?

OSHA“Occupational Safety and Health Administration” trong tiếng Anh.

OSHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSHA“Occupational Safety and Health Administration”.

Occupational Safety and Health Administration: Cục quản lý sức khỏe và an toàn lao động.

Giải thích ý nghĩa của OSHA

OSHA có nghĩa “Occupational Safety and Health Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cục quản lý sức khỏe và an toàn lao động”.