OSL là gì? Nghĩa của từ osl

OSL là gì?

OSL“Open Source License” trong tiếng Anh.

OSL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSL“Open Source License”.

Open Source License: Giấy phép Nguồn mở.

Một số kiểu OSL viết tắt khác:

Optically Stimulated Luminescence: Phát quang được kích thích bằng quang học.

Orbiting Solar Laboratory: Phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời quay quanh quỹ đạo.

Giải thích ý nghĩa của OSL

OSL có nghĩa “Open Source License”, dịch sang tiếng Việt là “Giấy phép Nguồn mở”.