OSMF là gì? Nghĩa của từ osmf

OSMF là gì?

OSMF“OpenStreetMap Foundation” trong tiếng Anh.

OSMF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSMF“OpenStreetMap Foundation”.

OpenStreetMap Foundation: OpenStreetMap Foundation.

Giải thích ý nghĩa của OSMF

OSMF có nghĩa “OpenStreetMap Foundation”, dịch sang tiếng Việt là “OpenStreetMap Foundation”.