OSRH là gì? Nghĩa của từ osrh

OSRH là gì?

OSRH“Oružane Snage Republike Hrvatske” trong tiếng Anh.

OSRH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSRH“Oružane Snage Republike Hrvatske”.

Oružane Snage Republike Hrvatske: Oružane Snage Republike Hrvatske.
vi: Lực lượng vũ trang của Cộng hòa Croatia.

Giải thích ý nghĩa của OSRH

OSRH có nghĩa “Oružane Snage Republike Hrvatske”, dịch sang tiếng Việt là “Oružane Snage Republike Hrvatske”.