OSS là gì? Nghĩa của từ oss

OSS là gì?

OSS“Operations Support Systems” trong tiếng Anh.

OSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OSS“Operations Support Systems”.

Operations Support Systems: Hệ thống hỗ trợ vận hành.

Một số kiểu OSS viết tắt khác:

Office of Strategic Services: Văn phòng Dịch vụ Chiến lược.
1942–1945, tiền thân của CIA: Cơ quan Tình báo Trung ương.

Ossetic language: Ngôn ngữ Ossetic.
Mã ISO 639-2: oss.

Open-Source Software: Phần mềm mã nguồn mở.

Open Sound System: Hệ thống âm thanh mở.

Giải thích ý nghĩa của OSS

OSS có nghĩa “Operations Support Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hỗ trợ vận hành”.