OTP là gì? Nghĩa của từ otp

OTP là gì?

OTP“One Time Password” trong tiếng Anh.

OTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OTP“One Time Password”.

One Time Password: Mật khẩu một lần.

Một số kiểu OTP viết tắt khác:

One True Pairing: Một cặp đôi thực sự.

On-Time Performance: Hiệu suất đúng giờ.

One-Time Pad: Tập một lần.
Tên của một kỹ thuật mã hóa mật mã.

Opioid Treatment Program: Chương trình điều trị opioid.

One-Time Programmable: Có thể lập trình một lần.

Giải thích ý nghĩa của OTP

OTP có nghĩa “One Time Password”, dịch sang tiếng Việt là “Mật khẩu một lần”.