OVV là gì? Nghĩa của từ ovv

OVV là gì?

OVV“Optically Visually Violent” trong tiếng Anh.

OVV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OVV“Optically Visually Violent”.

Optically Visually Violent: Bạo lực trực quan về mặt thị giác.

Một số kiểu OVV viết tắt khác:

Optically Violently Variable: Biến đổi một cách bạo lực về mặt quang học.

Giải thích ý nghĩa của OVV

OVV có nghĩa “Optically Visually Violent”, dịch sang tiếng Việt là “Bạo lực trực quan về mặt thị giác”.