OXF là gì? Nghĩa của từ oxf

OXF là gì?

OXF“London Oxford Airport” trong tiếng Anh.

OXF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OXF“London Oxford Airport”.

London Oxford Airport: Sân bay London Oxford.
mã IATA.

Giải thích ý nghĩa của OXF

OXF có nghĩa “London Oxford Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay London Oxford”.