OY là gì? Nghĩa của từ oy

OY là gì?

OY“Osakeyhtiö” trong tiếng Anh.

OY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng OY“Osakeyhtiö”.

Osakeyhtiö: Osakeyhtiö.
tiếng Phần Lan, "công ty cổ phần".

Giải thích ý nghĩa của OY

OY có nghĩa “Osakeyhtiö”, dịch sang tiếng Việt là “Osakeyhtiö”.