PA6 là gì? Nghĩa của từ pa6

PA6 là gì?

PA6“Nylon 6” trong tiếng Anh.

PA6 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PA6“Nylon 6”.

Nylon 6: Nylon 6.
PolyAmide.

Giải thích ý nghĩa của PA6

PA6 có nghĩa “Nylon 6”, dịch sang tiếng Việt là “Nylon 6”.