PAGCOR là gì? Nghĩa của từ pagcor

PAGCOR là gì?

PAGCOR“Philippine Amusement and Gaming Corporation” trong tiếng Anh.

PAGCOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAGCOR“Philippine Amusement and Gaming Corporation”.

Philippine Amusement and Gaming Corporation: Tổng công ty trò chơi và giải trí Philippine.

Giải thích ý nghĩa của PAGCOR

PAGCOR có nghĩa “Philippine Amusement and Gaming Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty trò chơi và giải trí Philippine”.