PAL là gì? Nghĩa của từ pal

PAL là gì?

PAL“Phase Alternating Line” trong tiếng Anh.

PAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAL“Phase Alternating Line”.

Phase Alternating Line: Dòng xoay chiều pha.
tiêu chuẩn TV.

Một số kiểu PAL viết tắt khác:

Philippine Airlines: Hãng hàng không Philippine.

Giải thích ý nghĩa của PAL

PAL có nghĩa “Phase Alternating Line”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng xoay chiều pha”.