PALL là gì? Nghĩa của từ pall

PALL là gì?

PALL“Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia” trong tiếng Anh.

PALL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PALL“Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia”.

Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính ở trẻ em.

Giải thích ý nghĩa của PALL

PALL có nghĩa “Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính ở trẻ em”.