PAROS là gì? Nghĩa của từ paros

PAROS là gì?

PAROS“Prevention of an Arms Race in Outer Space” trong tiếng Anh.

PAROS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PAROS“Prevention of an Arms Race in Outer Space”.

Prevention of an Arms Race in Outer Space: Ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian bên ngoài.
hiệp ước.

Giải thích ý nghĩa của PAROS

PAROS có nghĩa “Prevention of an Arms Race in Outer Space”, dịch sang tiếng Việt là “Ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian bên ngoài”.