PARP là gì? Nghĩa của từ parp

PARP là gì?

PARP“Planning And Review Process” trong tiếng Anh.

PARP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PARP“Planning And Review Process”.

Planning And Review Process: Quy trình lập kế hoạch và rà soát.
Đối tác NATO vì hòa bình.

Giải thích ý nghĩa của PARP

PARP có nghĩa “Planning And Review Process”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình lập kế hoạch và rà soát”.