PASA là gì? Nghĩa của từ pasa

PASA là gì?

PASA“PolyAmide, Semi-Aromatic” trong tiếng Anh.

PASA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PASA“PolyAmide, Semi-Aromatic”.

PolyAmide, Semi-Aromatic: PolyAmide, Bán thơm.
Nylon.

Giải thích ý nghĩa của PASA

PASA có nghĩa “PolyAmide, Semi-Aromatic”, dịch sang tiếng Việt là “PolyAmide, Bán thơm”.