PASGT là gì? Nghĩa của từ pasgt

PASGT là gì?

PASGT“Personnel Armor System, Ground Troops” trong tiếng Anh.

PASGT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PASGT“Personnel Armor System, Ground Troops”.

Personnel Armor System, Ground Troops: Hệ thống Thiết giáp Nhân sự, Quân đội Mặt đất.

Giải thích ý nghĩa của PASGT

PASGT có nghĩa “Personnel Armor System, Ground Troops”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Thiết giáp Nhân sự, Quân đội Mặt đất”.