PATD là gì? Nghĩa của từ patd

PATD là gì?

PATD“Panic! at the Disco” trong tiếng Anh.

PATD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PATD“Panic! at the Disco”.

Panic! at the Disco: Hoảng loạn! tại vũ trường.
PatD.

Giải thích ý nghĩa của PATD

PATD có nghĩa “Panic! at the Disco”, dịch sang tiếng Việt là “Hoảng loạn! tại vũ trường”.