PBD là gì? Nghĩa của từ pbd

PBD là gì?

PBD“PolyButaDiene” trong tiếng Anh.

PBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PBD“PolyButaDiene”.

PolyButaDiene: PolyButaDiene.

Giải thích ý nghĩa của PBD

PBD có nghĩa “PolyButaDiene”, dịch sang tiếng Việt là “PolyButaDiene”.